Onder 'informatie', bovenaan de webpagina, kunt u het vernieuwde meer- en hoogbegaafdheidsbeleid inzien.