De zorg voor de individuele kinderen wordt gecoördineerd door de intern begeleiders. Daarnaast ondersteunen zij, samen met de remedial teachers, de groepsleerkrachten bij het opzetten en uitvoeren van begeleidingsplannen voor kinderen die extra zorg behoeven. Verdere informatie kunt u vinden in het Zorgplan onder 'leerlingenzorg'.

Onze intern begeleiders zijn;

Mieke Graas, Manuela Jaskulak en Stefanie van den Broek.