4-jarigengesprek

De leerkrachten van de jongste kinderen in groep 1 houden na 6 weken met de ouders een zogenaamd 4-jarigengesprek. De bedoeling hiervan is tweeledig:

  1. Ouders zijn na de eerste kennismaking van hun kind op de basisschool in de gelegenheid vragen te stellen. Ook zijn zij in de gelegenheid om relevante gegevens over hun kind, in de baby en peutertijd, te bespreken met de leerkracht.
  2. Leerkrachten leren op deze manier kind en ouders beter  kennen.

De gesprekken vinden na schooltijd plaats. De groepsleerkracht maakt hiervoor een afspraak.

Kennismakingsgesprekken, startgesprekken en informatieavonden

Begin september zijn de algemene informatieavonden. De groepsleerkrachten geven dan informatie over de algemene gang van zaken in het komende schooljaar. Tijdens de bijeenkomst voor de groepen 4 worden ouders ook over de 1e communie ge├»nformeerd en de ouders van de groepen 8 over het heilig vormsel.

Daarna starten we het schooljaar met kennismakingsgesprekken voor de groepen 3 en 4. Voor de groepen 5, 6 en 7 zijn er startgesprekken.

Bij de kennismakingsgesprekken informeren ouders de nieuwe leerkrachten over hun kind en de leerkracht geeft aan welke afspraken er zijn voor het begin van het jaar.

De startgesprekken zijn driehoeksgesprekken tussen kind-ouder-leerkracht. Het kind staat hierbij centraal. Het doel van het gesprek is dat het kind kan meepraten over zijn/haar eigen ontwikkeling. De kinderen van de groepen 8 voeren het startgesprek met de leerkracht onder schooltijd.

De informatiebijeenkomst voor de groepen 7 en 8 is verdeeld in 2 delen; in het 1e deel krijgen de ouders informatie over verwijzing naar het voortgezet onderwijs en in het 2e deel over de informatie over de klas. 

- Ouders van groep 3 t/m 8 worden minimaal 3 keer per jaar uitgenodigd. Voor het kennismakings- of startgesprek, facultatief voor het eerste 10-minutengesprek en voor het 1e rapportgesprek. De ouders van de groepen 8 maken kennis met de nieuwe leerkracht van groep 8 tijdens het voorlopig adviesgeprek in groep 7. Voor het 10-minutengesprek van april of voor het rapportgesprek in juni worden de ouders minimaal 1 keer uitgenodigd.

Facultatief houdt in dat de leerkracht ouders kan uitnodigen of dat de ouder kan aangeven uitgenodigd te willen worden. 

Informatieplicht ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Er zijn echter wel verschillen. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft zelfs helemaal geen recht op informatie. Dat alles heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact met met de leerkracht.