De Vlinder werkt met een continurooster. Alle kinderen blijven in de middagpauze op school, onder toezicht van de leerkrachten, studenten en vrijwilligers. 

De kinderen lunchen met de leerkracht in de klas en spelen daarna buiten onder toezicht van een toezichthoudende leerkracht ondersteunt door studenten en vrijwilligers. Kinderen van groep 8 ondersteunen op vrijwillige basis, als coach bij de kleutergroepen op het kleine plein.

De lunch- en buitenspeeltijden zijn verdeeld over de groepen. In de ochtend en tussen de middag spelen de a groepen 3-8, en de b groepen 3-8 samen op het grote plein.

De kleutergroepen hebben eigen buitenspeeltijden en tussen de middag spelen zij per twee groepen, op het kleine plein.

De pauzetijden tussen de middag zijn van 12.00 uur tot 12.30 uur en van 12.30 toit 13.00 uur. Op de vrijdag verschuiven de pauzetijden van de bovenbouw een kwartier.

Mocht het slecht weer zijn dan is er een binnenprogramma. 

In geval van een studiemiddag zijn de kinderen vrij om 12.00 uur. 

Schooltijden Groep 1 t/m 8

Maandag  8.30 – 14.45 uur
Dinsdag  8.30 – 14.45 uur
Donderdag  8.30 - 14.45 uur

 
Schooltijden Groepen 1 t/m 4

Woensdag  8.30 – 12.00 uur
Vrijdag  8.30 – 12.00 uur

 

 


Schooltijden Groepen 5, 6, 7 en 8

Woensdag  8.30 – 12.30 uur
Vrijdag  8.30 – 14.45 uur