Identiteit

Als katholieke basisschool willen wij de eerste principes uit de katholieke identiteit aan onze leerlingen meegeven. Wij dragen deze identiteit op verschillende manieren uit. Zo vinden het allereerst belangrijk dat kinderen leren wat onze normen en waarden zijn in hoe we met elkaar om willen gaan. Ons stiltehoekje wordt een paar keer per jaar aangepast aan de katholieke thema's en naast dat we enkele katholieke gebeurtenissen zoals Allerzielen, Allerheiligen, Hemelvaart, Pasen en Kerst met elkaar vieren, geven we de kinderen inzicht in welk (bijbel)verhaal hieraan ten grondslag ligt. 

Je eigen waarheid verder vorm mogen geven 
Andere levensbeschouwelijke tradities komen ook naar voren. Kinderen worden zich er zo van bewust, dat er in onze samenleving verschillende levensbeschouwelijke tradities zijn en zo ontwikkelen zij respect voor andere opvattingen en belevingen. Op de Vlinder heeft een ieder de ruimte om zijn of haar eigen waarheid verder vorm te geven. 

Communie en Vormsel
Op de Vlinder kunnen de kinderen in groep 4 de Eerste heilige communie doen en in groep 8 hun Vormsel. Per klas zijn er gemiddeld 5 leerlingen die hieraan meedoen en medewerking vanuit de school is altijd mogelijk, maar vaak gebeurt de voorbereiding van de communie en het vormsel buiten schooltijd en wordt deze georganiseerd door de parochie Johannes de XXIII. 

Burgerschap – goede doelen  
Daarnaast hebben we ieder schooljaar een 'goede doelen'-actie. Jaarlijks doen we mee aan het Vastenactie project. Hiermee staan we stil bij de 'derde-wereld'-problematiek. Bij dit project zamelen we ook geld in om daadwerkelijk iets te beteken voor mensen in derde wereldlanden.