Identiteit

Als katholieke basisschool willen wij dat, wat wij aan ervaring, kennis en katholieke levensvisie waardevol vinden aan de kinderen doorgeven. Wij dragen onze identiteit uit op verschillende manieren. Hierbij valt te denken aan het contact tussen leerlingen en leerkrachten, het vertellen van Bijbelverhalen passend bij de thema's en vieringen, het stiltehoekje in de school en de projecten die leiden tot het vieren van Kerst en Pasen.  

Je eigen waarheid verder vorm mogen geven 
Andere levensbeschouwelijke tradities komen ook naar voren. Kinderen worden zich er zo van bewust, dat er in onze samenleving verschillende levensbeschouwelijke tradities zijn en zo ontwikkelen zij respect voor andere opvattingen en belevingen. Op de Vlinder heeft een ieder de ruimte om zijn of haar eigen waarheid verder vorm te geven.  

Communie en Vormsel
Op de Vlinder kunnen de kinderen in groep 4 de Eerste heilige communie doen en in groep 8 hun Vormsel. Samen met de parochie Johannes de XXIII, werken wij mee aan de voorbereiding van de communie en het vormsel.  

Burgerschap – goede doelen  
Daarnaast hebben ieder schooljaar een 'goede doelen'-actie. Jaarlijks doen we mee aan het Vastenactie project. Hiermee staan we stil bij de 'derde-wereld'-problematiek. Bij dit project zamelen we ook geld in om daadwerkelijk iets te beteken voor mensen in derde wereldlanden.