Schooltijden

Wij hanteren "het vijf gelijke dagen model"
Op de Vlinder werken wij met een 5-gelijke dagen model van 8:30 uur t/m 14:00 uur voor alle groepen. De school gaat om 8:20 uur open.

Dagindeling
De lessen beginnen om 8:30 uur. Vervolgens hebben de kinderen tussen 10:00 uur en 10:45 uur een kwartier pauze en kunnen ze buitenspelen samen met hun paralelgroep en een ander paralelle leerjaar. 

Daarna is er weer les tot de lunchpauze. Tussen 11:45 en 12:45 uur is er tijd om te lunchen (onder begeleiding van de eigen leerkracht) en om buiten te spelen. Kinderen nemen hun lunch mee van huis. Uiteraard is er tijd om buiten te spelen. 

De schooldag eindigt om 14:00 uur.

Waarom het vijf gelijke dagen model?
De belangrijkste argumenten voor het vijf gelijke dagen model zijn dat dit model rust en continuïteit in het dagritme voor de kinderen biedt. 

Bij een 5-gelijke dagen model zijn alle dagen even lang en bovendien de werktijdfactoren van alle leerkrachten gelijk. Dat betekent dat leerkrachten elkaar makkelijker kunnen vervangen. 

Voor leerkrachten is er na lestijd ruimer de gelegenheid voor de niet-lesgebonden taken, samenwerking, voorbereidingen en bijscholing. Om de lessen en zorg voor kinderen zo goed mogelijk te laten aansluiten is deze tijd van groot belang.

Verplichte onderwijstijd basisschool
Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Gedurende het jaar zijn er vakantieweken en onderbroken lesweken met minder dagen, denk aan 2e paasdag en Hemelvaart en er wordt incidenteel een studiedag ingepland. Minimaal volgen de leerlingen daarmee gemiddeld per schooljaar 940 uur les. 

In het vijf gelijke dagen model is het aantal lesuren in alle 8 jaren gelijk getrokken voor alle groepen en maken leerlingen minimaal 940 uur. 

Daarmee wordt in de planning van het vakantierooster rekening gehouden. Jaarlijks wordt dit vakantierooster met de MR (instemmingsrecht) besproken en vastgesteld.
 

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie             

22-10-2022 t/m 30-10-2022

Kerstvakantie               

24-12-2022 t/m 08-01-2023

Voorjaarsvakantie

25-02-2023 t/m 05-03-2023

Meivakantie

22-04-2023 t/m 07-05-2023

Zomervakantie

08-07-2023 t/m 20-08-2023