Ziekmelding en verlof

Als uw kind ziek is, of door andere omstandigheden niet op school kan komen, wilt u dat dan voor schooltijd even aan ons doorgeven? 

U kunt het beste een melding doen in Social Schools en als het niet anders kan of u wilt graag overleggen, dan kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. Dit kan op 030-6361064. Wij willen er zeker van zijn dat uw kind niet onderweg ergens “gestrand” is. Dus als uw kind niet op school verschijnt, zal de leerkracht proberen contact met de ouder op te nemen.

Ziek en beter melden
Via de app van Social Schools is het eenvoudig om, als ouder, de absentie van je kind door te geven aan school. Let op! Het melden van absenties is niet bedoeld om verlof of vakantie te melden of aan te vragen. Hoe u dit kunt doen leest u onder het kopje 'verlof aanvragen' onderaan deze pagina.

Via de app op de telefoon kan een absenties ingevuld worden via 'Administratie'

 1. Ga onderaan in de app en klik op "Administratie".
 2. Bovenaan staan de actieve absentiemeldingen.
 3. Met het plusje rechts kan een nieuwe absentiemelding toegevoegd worden. Let op! Er kan maximaal één absentiemelding open staan per kind.

Bij het melden van een absentie wordt u gevraagd een aantal zaken in te vullen:

 • Naam van uw kind (indien u meerdere kinderen op deze school heeft, is het een keuzevakje).
 • De reden van afwezigheid ( ziekte, te laat, doktersbezoek, tandarts etc.). 
 • Start absentie > datum/tijd. 
 • Einde absentie > datum/tijd (afhankelijk van de reden wordt gevraagd ook een eindtijd in te geven, bij ziekte is dat soms moeilijk in te schatten en mag u de eindtijd openlaten). Let op dat u het juiste jaartal invult.
 • Of het een hele dag betreft (vooral bij afwezigheid wegens ziekte).

Na het insturen van de absentie worden de volgende meldingen gedaan:

 • Naar alle aan het kind gekoppelde ouders/verzorgers (dus als bijvoorbeeld de moeder de ziekmelding doet, krijgt vader hier ook bericht van).
 • Naar de groepsleerkracht(en) van de groep van het kind.
 • De administratie op school die het overzicht heeft van alle meldingen.

Beter melden of wijzigen?
Voor het beter melden van uw kind, kunt u in dit artikel meer lezen. 
Voor het wijzigen van een openstaande absentiemelding, geeft dit artikel meer informatie. 

Een verlofaanvraag doen

 1. Klikt u in de web- of mobiele app op 'Administratie'.
 2. Selecteert u één van uw kinderen, u komt nu op de leerlingpagina van uw kind. Klik hier op 'Verlof aanvragen'.
 3. U kunt nu uw andere kinderen selecteren en het formulier verder invullen. Klik daarna op 'Aanvragen'.
  Let op! Als de verlofreden "Vakantie" is, zijn er enkele wettelijke regels waar u aan moet voldoen. Zie deze pagina van de rijksoverheid hierover.
 4. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend kunt u de status van de aanvraag zien bij de verlofaanvragen. U kunt uw verlofaanvraag eventueel terugtrekken door op het rode kruisje te klikken.