Stage

Wij zijn een opleidingsschool en jaarlijks lopen er bij ons op de Vlinder studenten stage van de Marnix Academie en van het Regionaal Opleidingscentra (ROC). De studenten van de Marnix Academie zijn leerkrachten basisonderwijs in opleiding. De studenten van het ROC zijn onderwijsassistenten in opleiding.  

Schoolopleiders 
Op onze school zijn twee gecertificeerde schoolopleiders, die de leerkrachten en de studenten begeleiden bij het opleiden. Wij vinden het belangrijk om studenten op te leiden, zij zijn de leerkrachten van de toekomst en wij willen ons aandeel leveren in het "opleiden in school" en zo mede kunnen bepalen en sturen aan de ontwikkeling van onze studenten. De schoolopleiders nemen deel aan netwerkbijeenkomsten, scholing en intervisie met andere scholen binnen onze stichting. De schoolopleider deelt opgedane kennis en nieuwe informatie met het team. Zo kunnen wij samen onze studenten optimaal begeleiden en ze een leerzamen tijd geven op onze school.  

Mocht u vragen hebben of op zoek zijn naar een stageplek, mailt u dan één van onze schoolopleiders.  


Janine Verbeeten: janine.verbeeten@rkbs-de-vlinder.nl

Eva van den Berg: eva.vandenberg@rkbs-de-vlinder.nl