BSO partners

Buitenschoolse opvang
De kinderen op de Vlinder worden, na schooltijd, door verschillende BSO/NSO partijen opgehaald. U kunt zelf met deze partijen contact opnemen om te ontdekken op welke dagen zij wel/niet op de Vlinder kinderen komen ophalen en op welke dagen zij nog ruimte hebben. De meeste BSO partners bieden naast buitenschoolse opvang ook opvang aan tijdens studiedagen en vakanties en een enkeling biedt ook voorschoolse opvang aan. Ook dit kunt u bij de verschillende partners navragen. Hieronder ziet u een overzicht van de BSO-partners die op dit moment kinderen bij ons ophalen. 

Kind & Co - BSO de Vlinder zit gevestigd in de oude wijkpost in ons schoolgebouw. 

BSO partners
Kind & Co - BSO de Vlinder
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-houten-vlinder/

Partou kinderopvang
https://www.partou.nl/kinderopvang/houten/bso

Kids Lodge
https://www.kidslodge.nl/kinderopvang/

BLOS kinderopvang
https://www.blos.nl/nl/vestigingen/kinderopvang-houten

Buitenschoolse opvang Kindergarden
https://www.kindergarden.nl/vestigingen/houten/buitenschoolse-opvang-houten-tuibrug/bso

Kinderopvang De Notedop
http://denotedop.eu/

Kiekeboe Kinderopvang
https://kiekeboe.info/