Ouders & School

Informatieavond aan het begin van het schooljaar
In ieder groep is aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Ouders worden op de hoogte gebracht van de leerstof voor het betreffende schooljaar en groepsspecifieke zaken.

Ouders vieren mee
Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor themasluitingen. De kinderen presenteren in de klas hun eindproduct. Ouders krijgen op een informele manier zicht op de ontwikkeling op het gebied van de brede bedoelingen van het OGO onderwijs. Hiermee wordt bedoeld dat kinderen zich ontwikkelen als vrije en nieuwsgierige mensen. Zij laten dit zien door vrije communicatie, kunnen construeren en kunnen reflecteren. In het eindproduct wordt modelvorming, expressie en representeren zichtbaar.

Aan het eind van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor het Vlinderfeest. Het feest is bedoeld om informeel ouders te bedanken voor hun inzet bij activiteiten op school en de banden als educatief partners te versterken.

Hulpouders
Iedere groep heeft een of meerdere klassenouders. Deze ouders helpen de leerkracht bij het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld thema-uitjes. Verder is er een vaste groep ouders die ondersteunen bij flitsen (leesprogramma) en toezicht houden bij het buitenspelen tijdens de lunchpauze.

Tevredenheid enquête
Om een beter beeld te krijgen over de prestaties van de school krijgen ouders tweejaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek van ‘Beekveld en Terpstra’. De hele scholenstichting Fectio doet hier op hetzelfde moment aan mee. Het onderzoek wordt uitgezet onder leerlingen van de groepen 7 en 8 (jaarlijks), ouders en leerkrachten (tweejaarlijks). Het onderzoek is in grote lijnen gelijk, maar per school zijn er een aantal school- specifieke vragen opgenomen. De uitkomst kan ook gekoppeld worden aan de gegevens van de andere scholen binnen Fectio, dan kan tevens in dit kader bekeken hoe de Vlinder zich binnen Fectio ontwikkeld.