Voorschoolse educatie

Peutergroep de Vlinder
In de onderbouwhal van de school vindt u peutergroep de Vlinder. Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen daar één of meerdere dagdelen komen spelen. De groep is dagelijks geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Op dinsdag, donderdag en vrijdag voor de VE (voorschoolse educatie) groep. In de VE groep ligt het accent op de taalontwikkeling. De kinderen worden begeleid door twee vast pedagogisch medewerkers, meestal ondersteund door een vrijwilligster of stagiaire.

Inhoud en verdieping 
De peutergroepen zijn een goede voorbereiding op de basisschool. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van voorschoolse vaardigheden. Er een vast dagprogramma waarbij in de VE groep wordt gewerkt met thema’s aan de hand van het voorschoolprogramma ‘Puk en Ko’. De kinderen leren sociale vaardigheden zoals delen en samenspelen. Ze raken gewend aan het dagritme, in de kring zitten, worden zelfredzaam. Er wordt gezongen, voorgelezen, geknutseld, gegymd en buiten gespeeld. Plezier hebben en je veilig voelen staan voorop.

Fijne en leerzame omgeving 
De peutergroep is gezellig en uitdagend ingericht met diverse speelhoeken waar ruimte is voor verschillende soorten spel zoals een bouwhoek en een huishoek. We hebben een vaste kring met bankjes waar we met de hele groep met activiteiten bezig zijn, zoals kringgesprekjes, themaspelletjes, liedjes zingen en dansjes doen. Er staan lage tafeltjes waar kinderen aan kunnen kleien, knutselen, puzzelen en een spelletje kunnen doen. Ook drinken we daar in de ochtend water en eten we fruit. We zijn ook veel buiten, ruimte genoeg op ons eigen mooi ingerichte peuterplein! 

Samenwerking met school 
KMN Kind & Co vindt de samenwerking met basisschool de Vlinder erg belangrijk. Er is regelmatig afstemming met elkaar. We sluiten soms aan bij activiteiten vanuit school, in het bijzonder de kleutergroepen. Daarnaast hebben we contact met de leerkrachten van de onderbouw over kinderen die naar de Vlinder gaan.

Samenwerking met ouders
Ook de samenwerking met ouders is erg belangrijk. U als ouder wordt intensief betrokken bij het programma Uk & Puk. Elke periode behandelen we een ander thema. Regelmatig organiseren we een gezellige koffieochtend met de ouders. Dan vertellen we wat er is gedaan rondom een bepaald thema. Ook bespreken we dan wat ouders thuis kunnen doen en wat het nieuwe thema wordt.Heeft u interesse in een plekje in de peutergroep? Kom gerust een kijkje nemen, maak een afspraak voor een rondleiding/intake of meldt uw peuter aan via de website. Hier vindt u ook meer informatie over tarieven, kinderopvangtoeslag of subsidie. https://www.kmnkindenco.nl/pg/peuterspeelzaal-de-vlinder/

Over KMN Kind & Co
KMN Kind & Co biedt al bijna 40 jaar kinderopvang. Alles wat we doen staat in dienst van de kinderen. Accommodatie, speelgoed, activiteiten en de professionele begeleiding: alles draagt bij aan de optimale ontwikkeling. Door creativiteit, aandacht en een stukje educatie passend bij de leeftijd, kunnen kinderen bij ons zichzelf zijn. Plezier hebben in een vertrouwde en veilige omgeving: daar gaat het om! Naast de Peutergroep, hebben wij van Kind & Co ook een BSO gevestigd in het gebouw van de Vlinder. Op onze website vindt u meer informatie. Ook kunt u uw kind(eren) hier direct inschrijven. www.kmnkindenco.nl