Aanmelden

Aannamebeleid 
Om de kwaliteit van het onderwijs op de Vlinder te kunnen waarmaken is, na overleg met de oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad, besloten om de Vlinder gereguleerd te laten groeien en de groepsgrootte te beperken. 

Op dit moment hebben we op de Vlinder drie kleutergroepen, waar jongste en oudste kleuters gemengd zitten. In de loop van het jaar kan er een instroomgroep opgestart worden als het leerlingenaantal hier om vraagt. Vervolgens hebben we een groep 3 en twee parallelgroepen vanaf groep 4 tot en met groep 8. 

Criteria bij het aannemen van nieuwe leerlingen 
Op dit moment kunnen we weer volop vier-jarigen plaatsen. Hierbij houden we rekening met onderstaande criteria:  

 • Wij kunnen ieder schooljaar, maximaal vijfenvijftig vier-jarige instromers plaatsen. 

 • Indien het aantal van 55 bereikt is, hanteren we een korte wachtlijst per leerjaar, van maximaal 10 namen, voor het geval er onverwacht toch nog ruimte beschikbaar komt. 

 • Voor broertjes en zusjes van kinderen die al op de Vlinder zitten is er altijd plaats. 

 • Kinderen worden geplaatst op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. 

 • Er is geen leeftijdsgrens voor een rondleiding of een kennismakingsgesprek, u bent altijd welkom. Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf dat zij 3 jaar zijn. Daarvoor kunt u wel al uw interesse of besluit bij ons kenbaar maken.  

 • Indien ouders besluiten om hun kind in te schrijven, krijgen ouders een bevestiging. 

 • Indien er sprake is van overplaatsing van een andere basisschool in Houten naar de Vlinder, streven wij er naar dit na een vakantie te doen, als er nog ruimte binnen het leerjaar is.  

 • Bij inschrijving vanaf een andere basisschool naar de Vlinder, wordt een speciale procedure gevolgd waarbij voorafgaand aan de inschrijving contact wordt opgenomen met de huidige school.  

Interesse in de Vlinder 
Wilt u onderzoeken of de Vlinder de toekomstige school is voor uw zoon/dochter? Dan adviseren wij u onderstaande stappen te ondernemen:  

 • Ouders laten per telefoon (030-6361064) of per e-mail (info@rkbs-de-vlinder.nl) weten dat zij interesse hebben in de Vlinder. De directeur neemt contact op met de ouders om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als u van een andere school komt, is het raadzaam vooraf bij de directeur of de intern begeleider te controleren of er ruimte is in het schooljaar waar de leerling in zal stromen. 

 • De directeur vertelt u tijdens het gesprek meer over de onderwijsinhoudelijke keuzes van de Vlinder, daarnaast loopt u een rondje door de school en krijgt u de ruimte om uw eigen vragen te stellen. Na afloop van het gesprek krijgt u, wanneer wenselijk, een folder en een inschrijfformulier mee. Vervolgens kunt u thuis rustig de tijd nemen om een definitieve keuze te maken. Wij raden het bezoeken van andere scholen in de wijk u van harte aan.  

 • Als u heeft besloten uw zoon/dochter in te schrijven op de Vlinder, kunt u ons het inschrijfformulier toesturen. Als uw zoon/dochter 3,5 jaar is, ontvangt u van ons een intakeformulier. Dit hebben wij nodig om de komst van uw zoon/dochter zo goed als mogelijk voor te bereiden op het gebied van zijn/haar onderwijsbehoeften.  

 • Afhankelijk van de inhoud van het intakeformulier, volgt er wel of niet een intakegesprek met de intern begeleider.  

 • Daarna neemt de leerkracht, zes tot acht weken voor de 4e verjaardag, contact met u op om kennis te maken en de wendagen af te stemmen. Kinderen mogen maximaal 5 dagdelen voorafgaand aan hun 4e verjaardag komen wennen op school.  

 • Kinderen die op latere leeftijd dan vier jaar instromen mogen ook, indien zij dit wensen, een dagdeel of een dag mee komen draaien. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de leerkracht.  

Mocht u verder vragen hebben, nodigen wij u graag uit deze te stellen op eerder genoemd telefoonnummer of emailadres. Hopelijk tot ziens op de Vlinder.