Aanmelden

Om de kwaliteit van het onderwijs op de Vlinder te kunnen waarborgen maken wij op de Vlinder afgewogen keuzes ten aanzien van ons aannamebeleid. Zo kiezen we op de Vlinder voor niet al te grote groepen, maar weten we ook dat juist erg kleine groepen niet altijd bevorderend zijn voor het leerpotentieel van alle kinderen. Op dit moment hebben we een gemiddelde groepsgrootte van 23 leerlingen per klas. 

Op de Vlinder hebben we twee kleutergroepen, waar jongste en oudste kleuters gemengd zitten. In de loop van het jaar kan er een instroomgroep opgestart worden als het leerlingenaantal hier om vraagt. Vervolgens hebben we dit schooljaar twee groepen 3, één groep 4 en vanaf groep 5 t/m groep 8 steeds twee groepen. Door wisselend krimp en groei in de wijk bestaat er ook de mogelijkheid dat kinderen ook na groep 2 in heterogene groepen hun schoolloopbaan vervolgen. 

Criteria bij het aannemen van nieuwe leerlingen 
Op dit moment kunnen we in alle groepen nieuwe leerlingen plaatsen. Hierbij houden we wel rekening met onderstaande criteria:  

  • Er is geen leeftijdsgrens voor een rondleiding of een kennismakingsgesprek, u bent altijd welkom. Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf dat zij 3 jaar zijn. Daarvóór kunt u wel al uw interesse of besluit bij ons kenbaar maken.

  • Wij kunnen ieder schooljaar, maximaal vijfenvijftig vier-jarige instromers plaatsen. Indien het aantal van 55 bereikt is, hanteren we een korte wachtlijst per leerjaar, van maximaal 10 namen, voor het geval er onverwacht nog ruimte beschikbaar komt. 

  • Voor broertjes en zusjes van kinderen die al op de Vlinder zitten is er altijd plaats.

  •  Indien ouders besluiten om hun kind in te schrijven, krijgen ouders een bevestiging. 

Zij-instroom van een andere school
Indien er sprake is van zij-instroom van een andere basisschool in Houten naar de Vlinder, streven wij naar instromen na een vakantie. Dit is vaak voor de leerling zelf als voor de leerkracht en klasgenootjes vaak het prettigst. Bij inschrijving vanaf een andere basisschool door bijvoorbeeld een verhuizing, begrijpen we dat kinderen ook tussen vakanties door van school wisselen. In beide gevallen (overstap binnen of buiten Houten) nemen wij altijd voorafgaand aan de inschrijving contact op met de huidige school van de leerling. Zo kunnen we de eventuele onderwijsbehoeften goed in kaart brengen en ons zo goed als mogelijk op de komst van uw kind(eren) voorbereiden. 

Interesse in de Vlinder 
Wilt u onderzoeken of de Vlinder de toekomstige school is voor uw zoon/dochter? Dan kunt u het volgende doen:  

  • U kunt per telefoon (030-6361064), per e-mail (info@rkbs-de-vlinder.nl) of via de planner (rechts op deze pagina) laten weten dat u interesse heeft in de Vlinder. De directeur neemt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. Als u van een andere school komt, is het raadzaam vooraf bij de directeur of de intern begeleider te controleren of er ruimte is in het schooljaar waar de leerling in zal stromen. 

  • De directeur vertelt u tijdens het gesprek meer over de onderwijsinhoudelijke keuzes van de Vlinder, daarnaast loopt u een rondje door de school en krijgt u de ruimte om uw eigen vragen te stellen. Na afloop van het gesprek krijgt u, wanneer wenselijk, een folder en een inschrijfformulier mee. Vervolgens kunt u thuis rustig de tijd nemen om een definitieve keuze te maken. Wij raden het bezoeken van andere scholen in de wijk u van harte aan.  

  • Als u heeft besloten uw zoon/dochter in te schrijven op de Vlinder, kunt u ons het inschrijfformulier toesturen. Als uw zoon/dochter 3,5 jaar is, ontvangt u van ons een intakeformulier. Deze gegevens helpen ons in de voorbereiding op de komst van uw zoon/dochter op bijvoorbeeld het gebied van zijn/haar onderwijsbehoeften.  

  • Afhankelijk van de inhoud van het intakeformulier, volgt er wel of niet een intakegesprek met de leerkracht en/of intern begeleider.  

  • Daarna neemt de leerkracht, zes tot acht weken voor de 4e verjaardag, contact met u op om kennis te maken en de wendagen af te stemmen. Kinderen mogen maximaal 5 dagdelen voorafgaand aan hun 4e verjaardag komen wennen op school.  

  • Kinderen die op latere leeftijd dan vier jaar instromen mogen ook, indien zij dit wensen, een dagdeel of een dag mee komen draaien. Dit kan in het kennismakingsgesprek met de leerkracht worden afgestemd. 

Mocht u verder vragen hebben, nodigen wij u graag uit deze te stellen op eerder genoemd telefoonnummer of emailadres. Hopelijk tot ziens op de Vlinder.