Interne contactpersoon (ICP)

Op de Vlinder zijn twee personen waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten of andere betrokkenen terecht kunnen met problemen of klachten van welke aard dan ook. Deze intern contactpersonen (ICP) zorgen ervoor dat de problemen of klachten serieus genomen worden en op een passende manier worden aangepakt. De intern contactpersonen op de Vlinder zijn: 

Mieke Graas: mieke.graas@rkbs-de-vlinder.nl 
Milène Lie Kam Ping: milene.liekamping@rkbs-de-vlinder.nl   

Men kan in contact komen met de intern contactpersonen door hen een e-mail te sturen of door een klacht/probleem op papier te zetten en dit in de rode brievenbus op school te deponeren. Deze rode brievenbus hangt in de hal, bij de ingang van het grote plein.  

Externe vertrouwenspersoon
Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon welke  een geheimhoudingsplicht heeft. De twee externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn Sonja Deutz en Angela Groen. Zij zijn werkzaam bij de CED groep (Centrum Educatieve Dienstverlening) in Rotterdam en te bereiken via evp@cedgroep.nl of telefonisch op 010-407 15 10. 

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen immers in eerste instantie in goed overleg met de betreffende leerkracht of de directie worden besproken. Wanneer deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

De volledige klachtenregeling vindt u op de website van onze stichting Fectio.
 https://www.ksfectio.nl/beleid/klachtenregeling