KS Fectio

RKBS De Vlinder is onderdeel van Katholieke Scholenstichting Fectio. Met bijna 300 medewerkers verdeeld over 12 scholen verzorgt Katholieke Scholenstichting Fectio het onderwijs in de gemeenten Houten (8 scholen) en Bunnik (4 scholen). Rond 2900 leerlingen en hun ouders zijn aan onze scholen verbonden.

De Stichting werkt met een Bestuursmodel waarin een Bestuurder – Directeur (BD) het bevoegd gezag is en waarop wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Deze bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Stichting en de daaraan verbonden scholen. Bestuur en toezicht zijn effectief van elkaar gescheiden.

Voor vragen over of aan het bestuur kunt u terecht op www.ksfectio.nl of bij de Bestuurder – Directeur:

Inge Oelen
p/a Pelmolen 19
3994 XX Houten
T. 030 638 11 21
F. 030 638 11 22
info@ksfectio.nl