Schriftelijke communicatie

Social Schools
De schriftelijke communicatie verloopt zoveel mogelijk via de schoolapp van Social Schools. De mail wordt alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. De leerkrachten versturen regelmatig klassennieuws met informatie over de aangeboden leerstof en gebeurtenissen in de klas. Ouders worden door middel van een tweewekelijks nieuwsbrief geïnformeerd. In de nieuwsbrief staat nieuws uit groepen, algemene informatie over activiteiten binnen de school, nieuws van de OV en MR.

Enkele weken voordat uw kind op school komt, ontvangt u een activatiemail voor Social Schools. De helpdesk voor Social Schools is te bereiken via deze link: Social Schools

Ouderportaal
Op De Vlinder werken wij met het leerlingadministratiesysteem ParnasSys. Hierin worden alle gegevens van de leerling bijgehouden. Als ouder ontvangt u van ons inloggegevens voor het ouderportaal, zodat u zelf ook kunt inloggen en de gegevens van uw kind kunt bekijken en bijwerken. Het ouderportaal is via uw webbrowser te bereiken via www.ouders.parnassys.net.

Op dit moment kunt u in het ouderportaal onder andere:

  • NAW-gegevens wijzigen
  • Akkoord geven op gemaakte afspraken met de leerkracht
  • Rapporten bekijken
  • Medische gegevens inzien

Beschikt u niet over (de juiste) inloggegevens? Mail dan naar nathalie.vangenuchten@rkbs-de-vlinder.nl