Werken bij

Kom je werken op De Vlinder, dan bieden wij je een school waar leerlingen en leerkrachten met veel plezier spelen, leren en werken. Op De Vlinder leer en werk je in een fijne omgeving waar het gewaardeerd wordt om jouw talenten/expertise met collega’s te delen. Vertrouwen geven en krijgen, de brede ontwikkeling en respect en sociale betrokkenheid zijn de kernwaarden van De Vlinder.

Fectio
Je komt in dienst bij KS Fectio. We richten ons erop samen betere professionals te worden. We zijn in staat om uitstekende antwoorden te formuleren op vragen van elk kind. We zijn ons bewust van onze taak en waardevolle bijdrage aan het onderwijs van de school. De organisatie Fectio biedt daarvoor een stimulerende werkomgeving, waarin goed personeel blijvend gewaardeerd en geboeid wordt. Fectio is gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen.

Vacatures
De meest actuele Fectio-vacatures vind je hier.

Professionaliteit
Onze opvatting is dat goed onderwijs altijd beter kan en dat onze kinderen goed onderwijs verdienen. Dit vraagt van ons een voortdurende professionele ontwikkeling, een toekomstgerichte opvatting en veranderingsgezindheid. Het vraagt ook om een brede inzetbaarheid: niet de werkplek staat centraal maar het vak dat wordt uitgeoefend.

Ontwikkeling- en loopbaanmogelijkheden
Binnen Fectio heb je een bestuursaanstelling. Je werkt op een van de scholen, maar we bieden ieder graag de mogelijkheid zich breder te ontwikkelen. Elke directeur bespreekt jaarlijks met elke medewerker de ontwikkeling- en loopbaanwensen. Je kunt gebruik maken van mobiliteit, waarbij je overstapt naar een andere Fectio-school. Op deze wijze leer je van nieuwe collega’s en zij leren van jou. Een andere vorm van mobiliteit is het overstappen naar een andere taak of functie. Is daarvoor scholing vereist, dan bekijken we met je hoe we dat met elkaar kunnen waarmaken.

Arbeidsvoorwaarden
Als je komt werken bij Fectio dan val je onder de CAO Primair Onderwijs. In de CAO zijn niet alleen de hoogte van het salaris, verlofdagen en professionaliseringsuren geregeld, maar bijvoorbeeld ook je pensioen en eindejaarsuitkering. Naast de CAO-regeling heeft Fectio een goede studiekostenregeling en kenniscafés over uiteenlopende onderwerpen.