Visie en missie

Onze visie op onderwijs 
In het onderwijs van nu ligt de focus vaak op de resultaten van leerlingen. Als de leerlingen goede cijfers halen, is het een goede school. Er is helaas weinig aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van hun zelfstandigheid en hun eigen verantwoordelijkheid. De leerlingen van nu zouden in de toekomst als zelfstandig, sociaal en kritisch denken mens moeten kunnen functioneren in onze samenleving. De nadruk zou meer op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit mogen liggen. 

Onze missie voor de toekomst 
Op de Vlinder stimuleren wij kinderen om hun volledige persoonlijkheid te ontwikkelen en willen wij dat zij op elk gebied boven hun huidige niveau uitstijgen naar de zone van naaste ontwikkeling. Wij variëren ons onderwijsaanbod en richten ons op de 'brede' ontwikkeling van het kind door te werken volgens de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Ons onderwijs sluit aan bij de initiatieven van de kinderen, is maatschappelijk relevant en wordt bekeken vanuit verschillende culturen. Als iets voor leerlingen betekenisvol is leren zij meer. de leerkracht is in staat om leerlinggerichte pedagogiek te combineren met activerende didactiek.  

Onze droom 
Een school waar je mag zijn wie je bent en waar je werkt aan wie je wilt worden. Een plek waar je nieuwsgierig bent, nieuwe dingen wilt leren en waar je samen in spel en onderzoek, op weg gaat naar de echte wereld.