Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad?
De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school.De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.Ook kan de school (directie, leerkrachten) onderwerpen op de agenda zetten om de mening van de leerlingen horen.

Waar gaan de leerlingen het over hebben in de leerlingenraad?
Er zijn dus twee bronnen voor agendapunten:

  1. De leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz.
  2. De school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen in school.

De leden van de leerlingenraad moet zélf actief aan de slag om de onderwerpen, die de andere leerlingen belangrijk vinden, te inventariseren. De leerlingenraad moet ook bij de school navragen, welke onderwerpen de school wil inbrengen op de agenda van de leerlingenraad.

Verkiezingen
Elk jaar worden in alle groepen 5 t/m 8 een klassenvertegenwoordiger gekozen. Niet elk schooljaar lukt het om voldoende enthousiaste leerlingen om een afdelingsraad te vormen. Wie komen er in aanmerking voor de leerlingenraad?Binnen iedere groep kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten in één klas zijn worden er verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. De leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar, hebben voorrang op de leerlingen die al een termijn zitting hebben gehad.

Criteria kandidaten
- Iemand die durft te spreken
- Iemand die namens de groep spreekt
- Iemand die met iedereen in de groep kan spreken
- Iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten
- Iemand die betrouwbaar is

Begeleiding Leerlingenraad
Juf Marjolein, de teamleider, begeleidt de leerlingenraad. Zij verzorgt het contact tussen de leerlingenraad en de leerkrachten en de directie.

Vergaderen
De leerlingenraad vergadert elke laatste maandag van de maand onder schooltijd van 13:00 - 14:00 uur in de teamkamer. De leerlingenraad gaan na afloop van de vergadering langs de onderbouwgroepen en hun eigen groep om alle leerlingen te informeren over hetgeen besproken is. Daarnaast zorgen zij voor een kort verslag in de nieuwsbrief voor ouders.