Gesprekken

Gesprekken met ouders
Jaarlijks zijn er meerdere momenten waarop leerkrachten en ouder selkaar spreken. In onderstaand schema is te zien wanneer welk gesprekvoor welke groepgepland is. Er zijn verplichte en facultatieve gesprekken. Voor de verplichte gesprekken ontvangen alle ouderseen uitnodiging. Voor een facultatief gesprek kan de leerkracht oudersuitnodigen of kunnenouders aangeven graag een gesprek te wensen.

 

V2 = Leerlingen vanaf groep 5 zijn verplicht aanwezig bij het gesprek.
F3 = Leerlingen vanaf groep 5 zijn facultatief aanwezig bij het gesprek. De leerkracht bepaald wanneer de leerling bij het gesprek betrokken wordt.
4 Bij het voorlopig adviesgesprek zijn zowel de ‘oude’ leerkracht van groep 7 als de ‘nieuwe’ leerkracht van groep 8 aanwezig.


Panelgesprekken
Twee keer per jaar zijn er panelgesprekken. Het panel is een gespreksgroep waarin een afvaardiging van ouders en het managementteam van de school. Actuele onderwerpen vanuit school worden besproken. Ouders kunnen ook onderwerpen inbrengen. De bedoeling van een panelgesprek is dat ouders vanuit hun positie als ouder, meedenken over bepaalde onderwerpen en de school kunnen adviseren.