Klachtenregeling

Wij gaan ervan uit dat problemen en verwachtingen eerst binnen de school besproken worden. Als iemand een probleem ervaart, neemt diegene contact op met degene die het probleem veroorzaakt. We nemen graag samen de verantwoordelijkheid om problemen gezamenlijk op te lossen. Oplossingen kunnen de school bovendien in staat stellen om het onderwijs en de veiligheid op schoolniveau te verbeteren.  

Klachten over het onderwijs of de sociale veiligheid in de groep van uw kind, bespreekt u in eerste instantie daarom met de leerkracht van de groep. Hierbij kunt u de hulp vragen van onze intern contactpersonen (ICP). Zij zorgen ervoor dat de problemen of klachten serieus genomen worden en op een passende manier worden aangepakt.

Mocht de bespreking van uw klacht voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, óf bent u van mening dat u de klacht niet met genoemde persoon kunt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school. Een klacht die betrekking heeft op de schoolorganisatie bespreekt u direct met de directeur van de school. Vrijwel altijd wordt op deze wijze een bevredigend resultaat bereikt.

Als het gesprek met de directeur een onbevredigend resultaat geeft, kunt u besluiten om de klacht kenbaar te maken bij de bestuurder van Fectio. U kunt uw klacht daarvoor schriftelijk indienen via info@ksfectio.nl

De volledige klachtenregeling vindt u op de website van onze stichting Fectio:

Klachtenregeling