Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is een voorwaarde voor de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor het klimaat in de groep. Vanuit veiligheid en (zelf)vertrouwen, en rekening houdend met de bagage van elk kind, kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen wordt de SCOLL als leerlingvolgsysteem ingezet. Daarnaast wordt er opbrengstgericht gewerkt aan gedrag door te werken met een groepsplan gedrag. Er is door het team een intensief traject bij de CED-groep gevolgd. We hebben een veiligheidsbeleid met daarin het gedrags- en pestprotocol.   

Meer over het zorgbeleid op school vindt u in het ondersteuningsplan van de Vlinder. Mocht u meer willen weten over ons beleid kunt u het veiligheidsbeleid en/of ondersteuningsplan opvragen bij de directie op info@rkbs-de-vlinder.nl.